Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice - projekt zmian, tekst ujednolicony

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek prognozy

JPEGRysunek zmiany studium