Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urządu Miejskiego w Zdzieszowicach, udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Urządu Miejskiego w Zdzieszowicach. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy.

O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urząd Miejski w Zdzieszowicach, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

ODTWniosek o udostępnienie informacji publicznej (.odt)
DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej (.docx)
PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej (.pdf)

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2012
  przez: Witold Trybała
 • opublikowano:
  16-02-2012 08:52
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  18-09-2019 14:20
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 19104
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl