Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1699561494171576771848372551060000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12132099223116608113268124287135238134761133114102249135446166400151679
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1084091181171619361410061352271407427996912747810176311721596775114269
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102525881988631085206829459360290497107826104819103057105811101409
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11006711349812423992625973968460210740210931210627310789593193112239
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6768558311550905718691068557717453178076100671796427646787149
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
514027142563147467995273276761618416363965630729566119059534
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
484803014229744308843280530128361573652933162397465020549437
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833121371462092731110
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 247662
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 147277
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 134515
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 88075
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 81483
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 80087
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 67232
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 49438
 9. Inne
  Wyświetleń: 38605
 10. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 38439
 11. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 37290
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 36979
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 34491
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32927
 15. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32566
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 30732
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 28633
 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28341
 19. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 27777
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 27687
 21. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 26828
 22. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 26562
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 26526
 24. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 26401
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 25330
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 24776
 27. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 23939
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 23254
 29. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 22867
 30. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 22860
 31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 22608
 32. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 22466
 33. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 21874
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21105
 35. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 20446
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20394
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 20386
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 20138
 39. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19739
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 19524
 41. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19207
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 19105
 43. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 19000
 44. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 18736
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 18731
 46. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18684
 47. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 18424
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18253
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 18218
 50. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 18127
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18037
 52. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 18028
 53. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 17961
 54. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 17949
 55. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17870
 56. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17503
 57. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17400
 58. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 17368
 59. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17305
 60. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17288
 61. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 17192
 62. Akty prawne
  Wyświetleń: 16998
 63. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 16912
 64. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 16903
 65. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 16871
 66. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16869
 67. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16861
 68. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16843
 69. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16835
 70. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 16815
 71. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 16779
 72. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 16770
 73. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16639
 74. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16618
 75. Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16509
 76. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 16471
 77. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 15900
 78. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 15844
 79. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 15832
 80. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 15799
 81. Azbest
  Wyświetleń: 15775
 82. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15655
 83. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 15344
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15276
 85. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14935
 86. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 14917
 87. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 14795
 88. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 14634
 89. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14176
 90. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
  Wyświetleń: 14166
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13769
 92. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13669
 93. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 13669
 94. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13644
 95. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13621
 96. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13618
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 13611
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 13183
 99. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 12929
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 12804
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 12599
 102. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 12272
 103. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11978
 104. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 11972
 105. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 11546
 106. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 11490
 107. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 11444
 108. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11415
 109. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 11378
 110. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 11326
 111. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11315
 112. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 11214
 113. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 11183
 114. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 11163
 115. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11117
 116. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 11048
 117. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 10965
 118. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 10955
 119. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10953
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 10944
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 10829
 122. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 10717
 123. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 10715
 124. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 10587
 125. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 10558
 126. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10155
 127. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 10153
 128. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10144
 129. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10125
 130. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 10109
 131. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 10101
 132. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 10079
 133. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 10074
 134. Petycje
  Wyświetleń: 10066
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 9997
 136. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 9938
 137. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 9909
 138. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 9900
 139. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 9886
 140. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 9869
 141. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 9787
 142. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 9764
 143. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 9706
 144. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 9703
 145. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 9633
 146. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 9626
 147. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9619
 148. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 9587
 149. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9578
 150. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 9576
 151. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 9568
 152. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 9476
 153. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9459
 154. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 9422
 155. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 9399
 156. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 9340
 157. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 9327
 158. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9317
 159. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 9311
 160. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9266
 161. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 9258
 162. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 9185
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 9179
 164. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 9091
 165. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9090
 166. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 8981
 167. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8894
 168. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8870
 169. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 8859
 170. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 8797
 171. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8775
 172. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8763
 173. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8738
 174. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8674
 175. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 8624
 176. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 8585
 177. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 8521
 178. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8516
 179. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 8482
 180. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 8448
 181. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 8359
 182. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8337
 183. Statut MRM
  Wyświetleń: 8314
 184. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 8296
 185. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 8287
 186. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 8262
 187. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8182
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 8070
 189. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 7995
 190. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 7903
 191. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7841
 192. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7830
 193. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 7692
 194. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7637
 195. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 7598
 196. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 7586
 197. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 7585
 198. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 7578
 199. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 7535
 200. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 7508
 201. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7448
 202. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 7408
 203. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7382
 204. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 7368
 205. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7352
 206. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7310
 207. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 7294
 208. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7220
 209. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 7094
 210. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 7076
 211. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 7076
 212. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 7064
 213. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 7045
 214. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 7014
 215. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6995
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6992
 217. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 6949
 218. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 6934
 219. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6846
 220. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6839
 221. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 6794
 222. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6790
 223. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 6733
 224. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 6725
 225. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 6683
 226. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6665
 227. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6641
 228. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6634
 229. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 6613
 230. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6597
 231. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 6579
 232. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 6570
 233. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 6568
 234. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6555
 235. Ciż Halina
  Wyświetleń: 6548
 236. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6514
 237. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 6512
 238. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6493
 239. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 6480
 240. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 6451
 241. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6431
 242. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6421
 243. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 6420
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 6413
 245. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 6365
 246. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 6348
 247. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 6307
 248. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 6302
 249. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 6278
 250. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 6252
 251. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 6188
 252. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6173
 253. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 6151
 254. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 6141
 255. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 6135
 256. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 6127
 257. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6117
 258. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6114
 259. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 6096
 260. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 6089
 261. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 6070
 262. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 6044
 263. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 6038
 264. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 6021
 265. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 6002
 266. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5994
 267. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5994
 268. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5991
 269. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 5983
 270. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5964
 271. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5954
 272. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5936
 273. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5909
 274. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5905
 275. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 5905
 276. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5902
 277. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5898
 278. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5896
 279. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5894
 280. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5876
 281. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5858
 282. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5850
 283. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5823
 284. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5810
 285. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5768
 286. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5755
 287. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5743
 288. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5725
 289. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 5721
 290. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5712
 291. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5711
 292. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5689
 293. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5682
 294. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5627
 295. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 5601
 296. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5561
 297. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5553
 298. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5530
 299. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5522
 300. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5514
 301. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5498
 302. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 5495
 303. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5489
 304. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5488
 305. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 5482
 306. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 5371
 307. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 5358
 308. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5348
 309. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5330
 310. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5328
 311. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5318
 312. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 5307
 313. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5305
 314. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 5298
 315. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 5282
 316. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 5263
 317. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 5260
 318. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 5260
 319. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5236
 320. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 5224
 321. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 5221
 322. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 5207
 323. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 5203
 324. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 5188
 325. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 5174
 326. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 5171
 327. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 5151
 328. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 5128
 329. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 5122
 330. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 5110
 331. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 5105
 332. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 5103
 333. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 5080
 334. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 5070
 335. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 5057
 336. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 5057
 337. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 5057
 338. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5026
 339. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 5017
 340. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4992
 341. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4973
 342. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4955
 343. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4949
 344. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4945
 345. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4939
 346. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4909
 347. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4904
 348. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 4890
 349. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4878
 350. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4876
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4868
 352. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4864
 353. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4856
 354. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 4844
 355. Dane osobowe
  Wyświetleń: 4842
 356. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4837
 357. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4828
 358. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4823
 359. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4810
 360. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4786
 361. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4785
 362. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4785
 363. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4782
 364. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4771
 365. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4771
 366. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4767
 367. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4762
 368. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4760
 369. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4755
 370. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 4740
 371. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4738
 372. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4735
 373. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4723
 374. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4713
 375. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4699
 376. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 4690
 377. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4690
 378. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4690
 379. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4685
 380. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4683
 381. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4683
 382. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4661
 383. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4654
 384. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4636
 385. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4632
 386. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4616
 387. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4596
 388. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4592
 389. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4590
 390. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4586
 391. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4583
 392. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 4583
 393. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 4582
 394. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4578
 395. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4576
 396. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4569
 397. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4555
 398. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4555
 399. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4548
 400. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4521
 401. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4519
 402. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4504
 403. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 4500
 404. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4498
 405. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4493
 406. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4492
 407. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4492
 408. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 4485
 409. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 4480
 410. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4478
 411. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4468
 412. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4460
 413. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4449
 414. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4444
 415. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4442
 416. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4439
 417. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4437
 418. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4435
 419. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4434
 420. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4424
 421. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4418
 422. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4418
 423. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 4414
 424. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4397
 425. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4397
 426. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4391
 427. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 4374
 428. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 4374
 429. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4366
 430. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 4361
 431. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4360
 432. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 4358
 433. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 4356
 434. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 4355
 435. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 4353
 436. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4353
 437. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4351
 438. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 4349
 439. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4349
 440. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 4348
 441. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 4346
 442. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4345
 443. Inne 2012
  Wyświetleń: 4341
 444. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 4339
 445. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4334
 446. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 4303
 447. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4303
 448. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4302
 449. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 4300
 450. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 4296
 451. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 4295
 452. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4291
 453. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4282
 454. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4281
 455. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 4278
 456. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4273
 457. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4270
 458. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4269
 459. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4260
 460. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4259
 461. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4257
 462. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 4255
 463. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 4244
 464. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4242
 465. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4235
 466. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 4232
 467. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 4231
 468. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 4229
 469. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 4224
 470. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 4221
 471. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 4215
 472. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 4210
 473. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4207
 474. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4202
 475. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 4194
 476. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 4191
 477. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 4187
 478. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4184
 479. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4180
 480. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 4178
 481. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4174
 482. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4170
 483. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4170
 484. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 4168
 485. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 4168
 486. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 4163
 487. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4162
 488. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 4162
 489. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4161
 490. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4151
 491. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 4145
 492. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 4142
 493. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 4140
 494. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4140
 495. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4138
 496. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4137
 497. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4136
 498. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 4130
 499. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 4123
 500. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4121
 501. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 4114
 502. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 4111
 503. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 4109
 504. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 4095
 505. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 4094
 506. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4093
 507. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 4091
 508. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 4089
 509. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4085
 510. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4072
 511. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 4072
 512. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 4072
 513. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4067
 514. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4066
 515. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 4047
 516. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 4041
 517. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 4038
 518. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4037
 519. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4032
 520. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 4026
 521. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 4018
 522. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 4015
 523. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 4014
 524. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4012
 525. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4008
 526. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4003
 527. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3998
 528. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3996
 529. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3996
 530. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3994
 531. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3983
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3982
 533. Inne 2013
  Wyświetleń: 3982
 534. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3982
 535. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3980
 536. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3975
 537. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3969
 538. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3948
 539. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3948
 540. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3934
 541. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3929
 542. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3920
 543. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3919
 544. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3918
 545. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3918
 546. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 3918
 547. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3916
 548. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3916
 549. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3915
 550. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3908
 551. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3903
 552. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3902
 553. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3901
 554. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3898
 555. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3886
 556. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3883
 557. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3882
 558. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3880
 559. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3880
 560. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3878
 561. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3874
 562. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3873
 563. Petycje 2016
  Wyświetleń: 3871
 564. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3870
 565. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3858
 566. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3857
 567. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3852
 568. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3851
 569. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3846
 570. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3846
 571. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3845
 572. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3844
 573. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3844
 574. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3838
 575. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3836
 576. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3835
 577. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3820
 578. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3820
 579. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3817
 580. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3816
 581. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3813
 582. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3806
 583. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3806
 584. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3801
 585. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3797
 586. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3796
 587. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3789
 588. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 3789
 589. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3784
 590. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 3784
 591. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3774
 592. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3772
 593. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3772
 594. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3771
 595. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3765
 596. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3762
 597. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3757
 598. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3743
 599. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3742
 600. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3738
 601. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3733
 602. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3728
 603. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 3727
 604. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3721
 605. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3720
 606. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3719
 607. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 3719
 608. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3715
 609. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3714
 610. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3706
 611. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3703
 612. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3701
 613. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3701
 614. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3700
 615. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3699
 616. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3699
 617. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3698
 618. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3697
 619. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3694
 620. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3689
 621. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3684
 622. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3668
 623. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3665
 624. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3653
 625. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3653
 626. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3652
 627. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3651
 628. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3644
 629. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3639
 630. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3638
 631. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3635
 632. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3632
 633. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3631
 634. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3629
 635. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3629
 636. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3625
 637. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3624
 638. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3624
 639. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3623
 640. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3615
 641. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3607
 642. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3602
 643. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 3595
 644. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3595
 645. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3593
 646. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3591
 647. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3590
 648. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3587
 649. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3583
 650. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3579
 651. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3578
 652. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3575
 653. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3566
 654. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3564
 655. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3557
 656. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3557
 657. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3551
 658. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3548
 659. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3546
 660. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3543
 661. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3542
 662. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3542
 663. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3541
 664. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3539
 665. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3537
 666. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3536
 667. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3533
 668. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3527
 669. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 3525
 670. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3515
 671. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3513
 672. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3512
 673. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3510
 674. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3510
 675. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3504
 676. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3504
 677. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3499
 678. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 3495
 679. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3494
 680. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 3493
 681. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3485
 682. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3483
 683. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3481
 684. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3479
 685. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 3478
 686. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3478
 687. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 3477
 688. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3474
 689. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3471
 690. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 3466
 691. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3465
 692. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 3463
 693. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 3463
 694. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3462
 695. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3458
 696. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 3456
 697. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 3453
 698. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3445
 699. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3439
 700. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3439
 701. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3438
 702. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 3437
 703. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 3435
 704. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3434
 705. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3430
 706. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3427
 707. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3427
 708. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3427
 709. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3427
 710. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3424
 711. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3424
 712. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 3424
 713. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 3420
 714. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3419
 715. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3407
 716. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 3406
 717. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3404
 718. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3393
 719. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3390
 720. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3382
 721. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 3381
 722. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3380
 723. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3379
 724. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3377
 725. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 3372
 726. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 3372
 727. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3368
 728. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 3365
 729. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3361
 730. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 3352
 731. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 3350
 732. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3349
 733. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 3346
 734. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3345
 735. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3343
 736. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3335
 737. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3333
 738. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3331
 739. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 3327
 740. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3326
 741. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3324
 742. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 3323
 743. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3320
 744. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 3317
 745. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3311
 746. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 3310
 747. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 3307
 748. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 3305
 749. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3303
 750. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3300
 751. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3298
 752. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 3296
 753. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 3290
 754. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 3288
 755. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 3286
 756. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 3285
 757. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 3283
 758. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 3281
 759. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3280
 760. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3280
 761. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3277
 762. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3276
 763. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3275
 764. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 3272
 765. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 3271
 766. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 3269
 767. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3266
 768. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 3252
 769. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3242
 770. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3242
 771. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 3240
 772. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 3239
 773. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 3237
 774. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 3234
 775. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3232
 776. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 3216
 777. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3216
 778. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 3216
 779. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3211
 780. 2013
  Wyświetleń: 3209
 781. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 3208
 782. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3201
 783. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 3197
 784. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 3195
 785. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3194
 786. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3190
 787. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3180
 788. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3175
 789. przetarg
  Wyświetleń: 3174
 790. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3167
 791. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 3165
 792. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3163
 793. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 3158
 794. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 3153
 795. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 3146
 796. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 3146
 797. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 3144
 798. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3142
 799. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3141
 800. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3135
 801. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 3133
 802. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3126
 803. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3126
 804. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3126
 805. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 3124
 806. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 3124
 807. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 3122
 808. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3121
 809. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 3121
 810. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3121
 811. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3120
 812. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 3120
 813. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3118
 814. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3116
 815. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 3110
 816. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 3108
 817. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 3107
 818. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 3106
 819. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3103
 820. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3101
 821. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 3101
 822. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 3101
 823. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3099
 824. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3099
 825. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3097
 826. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 3096
 827. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 3094
 828. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 3093
 829. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 3084
 830. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 3083
 831. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3082
 832. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 3077
 833. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 3077
 834. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 3076
 835. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3074
 836. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 3074
 837. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 3072
 838. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 3072
 839. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3069
 840. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 3067
 841. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3066
 842. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3063
 843. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3062
 844. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3062
 845. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3062
 846. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 3061
 847. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 3059
 848. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 3057
 849. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 3056
 850. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 3055
 851. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3052
 852. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 3051
 853. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 3049
 854. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 3049
 855. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 3047
 856. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3047
 857. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 3040
 858. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 3038
 859. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 3037
 860. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 3032
 861. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3031
 862. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 3029
 863. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 3027
 864. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 3026
 865. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3023
 866. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 3023
 867. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 3020
 868. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3019
 869. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 3018
 870. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3014
 871. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3011
 872. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3011
 873. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 3011
 874. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 3007
 875. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 3005
 876. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 3003
 877. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2995
 878. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2995
 879. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2993
 880. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2991
 881. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2986
 882. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2984
 883. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2981
 884. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2981
 885. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2976
 886. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2973
 887. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2972
 888. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2971
 889. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 2971
 890. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2969
 891. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2967
 892. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2961
 893. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2958
 894. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2958
 895. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2956
 896. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2947
 897. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2947
 898. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2945
 899. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2945
 900. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2942
 901. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2936
 902. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2931
 903. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2926
 904. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2926
 905. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2917
 906. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2915
 907. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2912
 908. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2908
 909. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2908
 910. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2908
 911. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2900
 912. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2899
 913. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2898
 914. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2897
 915. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2896
 916. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2893
 917. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2892
 918. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2892
 919. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2892
 920. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2892
 921. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2891
 922. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2890
 923. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2887
 924. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2885
 925. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2879
 926. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2875
 927. Inne 2014
  Wyświetleń: 2871
 928. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2870
 929. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2870
 930. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2864
 931. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2864
 932. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2864
 933. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2863
 934. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2858
 935. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2857
 936. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2855
 937. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2853
 938. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2852
 939. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2852
 940. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2846
 941. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2846
 942. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2846
 943. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2844
 944. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2843
 945. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2842
 946. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2831
 947. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2825
 948. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2822
 949. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2819
 950. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2815
 951. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2813
 952. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2813
 953. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2800
 954. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2797
 955. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2796
 956. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2792
 957. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2787
 958. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2781
 959. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2774
 960. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2771
 961. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2770
 962. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2767
 963. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2764
 964. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2763
 965. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2760
 966. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2748
 967. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2742
 968. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2742
 969. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2738
 970. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2735
 971. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2733
 972. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2730
 973. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2726
 974. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2726
 975. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2722
 976. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2716
 977. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2709
 978. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2708
 979. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2708
 980. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2707
 981. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2707
 982. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2705
 983. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2702
 984. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2699
 985. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2697
 986. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2696
 987. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2696
 988. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2694
 989. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2691
 990. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2690
 991. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2687
 992. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2685
 993. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2682
 994. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2677
 995. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2676
 996. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2674
 997. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2674
 998. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2671
 999. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2670
 1000. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2670
 1001. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2663
 1002. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2660
 1003. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2657
 1004. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2656
 1005. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2655
 1006. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2651
 1007. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2650
 1008. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2649
 1009. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2648
 1010. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2647
 1011. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2643
 1012. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2642
 1013. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2635
 1014. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2634
 1015. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2633
 1016. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2632
 1017. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2625
 1018. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2613
 1019. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2609
 1020. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2608
 1021. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2605
 1022. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2601
 1023. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 2601
 1024. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2599
 1025. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2593
 1026. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2591
 1027. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2590
 1028. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2585
 1029. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2583
 1030. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2581
 1031. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2578
 1032. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2576
 1033. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2576
 1034. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2575
 1035. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2574
 1036. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2572
 1037. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2571
 1038. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2569
 1039. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2567
 1040. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2566
 1041. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2566
 1042. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2565
 1043. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2564
 1044. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2561
 1045. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2561
 1046. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2559
 1047. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2551
 1048. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2544
 1049. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2538
 1050. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2537
 1051. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2535
 1052. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2532
 1053. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2529
 1054. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2528
 1055. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2528
 1056. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2525
 1057. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2519
 1058. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2518
 1059. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2517
 1060. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2515
 1061. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2515
 1062. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2511
 1063. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2511
 1064. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2509
 1065. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2509
 1066. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2508
 1067. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2507
 1068. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2504
 1069. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2502
 1070. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 2499
 1071. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2487
 1072. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2483
 1073. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2480
 1074. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2480
 1075. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2479
 1076. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2476
 1077. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2468
 1078. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 2463
 1079. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2457
 1080. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 2456
 1081. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2448
 1082. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 2446
 1083. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2444
 1084. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2432
 1085. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2432
 1086. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2429
 1087. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 2424
 1088. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2424
 1089. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 2422
 1090. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2418
 1091. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2417
 1092. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 2417
 1093. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2414
 1094. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2411
 1095. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2405
 1096. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2394
 1097. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2391
 1098. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2391
 1099. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2387
 1100. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2384
 1101. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2383
 1102. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2381
 1103. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 2378
 1104. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2373
 1105. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2369
 1106. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 2365
 1107. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2363
 1108. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 2363
 1109. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2358
 1110. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2348
 1111. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2346
 1112. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2342
 1113. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 2340
 1114. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 2339
 1115. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 2336
 1116. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 2335
 1117. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 2333
 1118. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2330
 1119. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2327
 1120. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2326
 1121. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2325
 1122. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2317
 1123. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 2312
 1124. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2311
 1125. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2311
 1126. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2308
 1127. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2308
 1128. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2306
 1129. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2294
 1130. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2291
 1131. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2288
 1132. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 2286
 1133. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 2286
 1134. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 2285
 1135. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2284
 1136. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2284
 1137. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 2284
 1138. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2283
 1139. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2275
 1140. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2274
 1141. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2266
 1142. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2261
 1143. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2259
 1144. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 2255
 1145. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2253
 1146. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2250
 1147. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2243
 1148. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 2241
 1149. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 2239
 1150. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2238
 1151. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 2223
 1152. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2222
 1153. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 2219
 1154. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 2213
 1155. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2211
 1156. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 2206
 1157. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2204
 1158. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2203
 1159. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2191
 1160. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2187
 1161. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2179
 1162. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 2174
 1163. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2173
 1164. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2171
 1165. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2169
 1166. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 2167
 1167. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2166
 1168. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2166
 1169. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 2165
 1170. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2163
 1171. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2159
 1172. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2157
 1173. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2153
 1174. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 2149
 1175. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2145
 1176. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2144
 1177. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2141
 1178. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2133
 1179. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 2131
 1180. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2126
 1181. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 2126
 1182. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2109
 1183. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 2107
 1184. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 2106
 1185. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2105
 1186. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2096
 1187. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2094
 1188. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2093
 1189. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2088
 1190. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 2083
 1191. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 2074
 1192. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2071
 1193. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2062
 1194. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 2061
 1195. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 2059
 1196. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 2056
 1197. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2055
 1198. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 2054
 1199. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2050
 1200. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 2043
 1201. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2035
 1202. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 2035
 1203. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 2031
 1204. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2021
 1205. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 2016
 1206. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 2014
 1207. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2014
 1208. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2006
 1209. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1998
 1210. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1991
 1211. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1988
 1212. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1986
 1213. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1982
 1214. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1975
 1215. Skład GRS
  Wyświetleń: 1973
 1216. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1971
 1217. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1969
 1218. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1968
 1219. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1968
 1220. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1967
 1221. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1966
 1222. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1964
 1223. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1958
 1224. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1957
 1225. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1952
 1226. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1949
 1227. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1942
 1228. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1939
 1229. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1936
 1230. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1935
 1231. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1935
 1232. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1934
 1233. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1929
 1234. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1922
 1235. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1921
 1236. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1919
 1237. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1916
 1238. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1915
 1239. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1913
 1240. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1912
 1241. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1901
 1242. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1901
 1243. Inne 2015
  Wyświetleń: 1898
 1244. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1894
 1245. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1892
 1246. Inne 2016
  Wyświetleń: 1889
 1247. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1889
 1248. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1888
 1249. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1885
 1250. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1885
 1251. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1885
 1252. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1882
 1253. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1880
 1254. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1874
 1255. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1872
 1256. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1870
 1257. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1869
 1258. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1868
 1259. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1861
 1260. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1856
 1261. Inne 2018
  Wyświetleń: 1853
 1262. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1850
 1263. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1838
 1264. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1833
 1265. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1831
 1266. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1830
 1267. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1828
 1268. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1828
 1269. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1818
 1270. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1811
 1271. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1810
 1272. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1807
 1273. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1804
 1274. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1804
 1275. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1794
 1276. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1790
 1277. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1790
 1278. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1789
 1279. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1783
 1280. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1774
 1281. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1772
 1282. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1763
 1283. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 1763
 1284. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1761
 1285. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1761
 1286. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1756
 1287. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1748
 1288. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1731
 1289. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1724
 1290. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1722
 1291. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1722
 1292. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1722
 1293. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1721
 1294. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1720
 1295. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1719
 1296. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1717
 1297. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1714
 1298. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1714
 1299. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 1712
 1300. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1710
 1301. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1698
 1302. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1697
 1303. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1690
 1304. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 1679
 1305. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1679
 1306. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1676
 1307. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1673
 1308. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1651
 1309. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1640
 1310. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1637
 1311. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1634
 1312. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1627
 1313. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1625
 1314. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1620
 1315. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1620
 1316. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1609
 1317. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1604
 1318. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1604
 1319. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1595
 1320. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1592
 1321. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1585
 1322. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1578
 1323. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1571
 1324. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1564
 1325. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1540
 1326. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1537
 1327. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1531
 1328. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1510
 1329. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1505
 1330. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1502
 1331. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1495
 1332. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1482
 1333. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1480
 1334. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1477
 1335. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1468
 1336. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1454
 1337. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1443
 1338. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 1440
 1339. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1425
 1340. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1414
 1341. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1409
 1342. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 1406
 1343. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1405
 1344. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 1403
 1345. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1398
 1346. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1370
 1347. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1364
 1348. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 1359
 1349. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1351
 1350. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 1349
 1351. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1342
 1352. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1341
 1353. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 1337
 1354. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1327
 1355. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 1323
 1356. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1319
 1357. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1315
 1358. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1307
 1359. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1306
 1360. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 1305
 1361. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 1303
 1362. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1302
 1363. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1300
 1364. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1298
 1365. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1298
 1366. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1296
 1367. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 1289
 1368. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2019r.
  Wyświetleń: 1284
 1369. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1272
 1370. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1256
 1371. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 1253
 1372. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1252
 1373. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 1251
 1374. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1250
 1375. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1246
 1376. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1242
 1377. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1239
 1378. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1239
 1379. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1229
 1380. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1223
 1381. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1222
 1382. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1221
 1383. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1220
 1384. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1217
 1385. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 1209
 1386. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1207
 1387. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1206
 1388. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1203
 1389. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1203
 1390. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1201
 1391. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1200
 1392. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1196
 1393. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1196
 1394. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1183
 1395. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1182
 1396. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1181
 1397. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1174
 1398. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1170
 1399. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1170
 1400. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1166
 1401. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1155
 1402. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1150
 1403. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1148
 1404. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1145
 1405. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1144
 1406. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1138
 1407. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 1136
 1408. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 1136
 1409. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1132
 1410. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 1130
 1411. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1129
 1412. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1128
 1413. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1127
 1414. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1126
 1415. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1123
 1416. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1121
 1417. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1119
 1418. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1117
 1419. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1109
 1420. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1107
 1421. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1106
 1422. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1103
 1423. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1101
 1424. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1099
 1425. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 1098
 1426. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 1097
 1427. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1095
 1428. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1094
 1429. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 1088
 1430. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 1087
 1431. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 1087
 1432. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1087
 1433. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 1085
 1434. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1078
 1435. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1077
 1436. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1074
 1437. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1072
 1438. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1071
 1439. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1071
 1440. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 1070
 1441. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1069
 1442. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1066
 1443. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1065
 1444. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1062
 1445. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1060
 1446. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1060
 1447. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1058
 1448. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1056
 1449. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1052
 1450. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1047
 1451. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1041
 1452. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1040
 1453. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1040
 1454. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 1038
 1455. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1033
 1456. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1030
 1457. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1028
 1458. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1026
 1459. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 1023
 1460. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1016
 1461. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1014
 1462. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1010
 1463. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1010
 1464. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1009
 1465. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 1007
 1466. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1002
 1467. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 1001
 1468. Kuska Jan
  Wyświetleń: 997
 1469. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 995
 1470. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 994
 1471. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 991
 1472. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 989
 1473. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 983
 1474. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 981
 1475. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 976
 1476. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 974
 1477. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 969
 1478. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 967
 1479. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 966
 1480. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 959
 1481. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 958
 1482. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 957
 1483. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 957
 1484. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 954
 1485. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 953
 1486. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 952
 1487. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 942
 1488. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 939
 1489. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 937
 1490. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 933
 1491. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 932
 1492. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 932
 1493. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 932
 1494. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 931
 1495. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 930
 1496. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 930
 1497. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 928
 1498. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 925
 1499. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 925
 1500. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 925
 1501. Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 924
 1502. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 923
 1503. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 922
 1504. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 917
 1505. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 916
 1506. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 915
 1507. Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych
  Wyświetleń: 915
 1508. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 913
 1509. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 911
 1510. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 910
 1511. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 908
 1512. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 903
 1513. Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 900
 1514. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 900
 1515. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 899
 1516. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 896
 1517. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 890
 1518. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 889
 1519. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 887
 1520. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 886
 1521. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 885
 1522. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 882
 1523. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 879
 1524. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 878
 1525. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 877
 1526. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 874
 1527. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 873
 1528. Zarządzenie Nr SG.0050.182.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 872
 1529. Inne 2017
  Wyświetleń: 868
 1530. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 866
 1531. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 865
 1532. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 864
 1533. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 860
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 857
 1535. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 853
 1536. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Wyświetleń: 853
 1537. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 852
 1538. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 852
 1539. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 851
 1540. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 847
 1541. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 843
 1542. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 841
 1543. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 834
 1544. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 831
 1545. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 827
 1546. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 827
 1547. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 827
 1548. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 824
 1549. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 823
 1550. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 823
 1551. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1552. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 820
 1553. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 819
 1554. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 817
 1555. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 805
 1556. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 804
 1557. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 803
 1558. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 803
 1559. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 801
 1560. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 798
 1561. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 797
 1562. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 797
 1563. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 796
 1564. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 796
 1565. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 794
 1566. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 794
 1567. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 793
 1568. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 789
 1569. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 785
 1570. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 784
 1571. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 783
 1572. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 783
 1573. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 781
 1574. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 780
 1575. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 778
 1576. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 778
 1577. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 776
 1578. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 775
 1579. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 774
 1580. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 774
 1581. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 772
 1582. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 768
 1583. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 767
 1584. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 766
 1585. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 766
 1586. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 764
 1587. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 763
 1588. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 763
 1589. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 762
 1590. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 761
 1591. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 761
 1592. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 758
 1593. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 758
 1594. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 757
 1595. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 756
 1596. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 755
 1597. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 754
 1598. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 752
 1599. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 752
 1600. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 751
 1601. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1602. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 748
 1603. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 748
 1604. Inne 2019
  Wyświetleń: 747
 1605. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 745
 1606. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 744
 1607. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 743
 1608. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 742
 1609. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 742
 1610. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 741
 1611. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 739
 1612. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 738
 1613. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 738
 1614. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 736
 1615. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 734
 1616. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 733
 1617. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 733
 1618. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 733
 1619. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 732
 1620. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 731
 1621. Oferty pracy 2015
  Wyświetleń: 731
 1622. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 731
 1623. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 730
 1624. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 727
 1625. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 725
 1626. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 724
 1627. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 724
 1628. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 723
 1629. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 719
 1630. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 719
 1631. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 719
 1632. Zamówienia Publiczne 2019
  Wyświetleń: 718
 1633. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 718
 1634. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 717
 1635. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 716
 1636. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 716
 1637. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 716
 1638. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 714
 1639. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 713
 1640. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1641. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 709
 1642. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 709
 1643. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 706
 1644. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 706
 1645. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 705
 1646. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 705
 1647. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 704
 1648. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 703
 1649. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 701
 1650. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 700
 1651. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 700
 1652. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 700
 1653. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 699
 1654. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 698
 1655. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 698
 1656. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 696
 1657. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 695
 1658. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 695
 1659. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 695
 1660. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 694
 1661. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 694
 1662. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 694
 1663. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 694
 1664. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 693
 1665. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 692
 1666. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 692
 1667. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 692
 1668. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 691
 1669. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 689
 1670. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 689
 1671. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 689
 1672. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 688
 1673. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 688
 1674. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 687
 1675. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 686
 1676. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 685
 1677. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 685
 1678. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 685
 1679. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 685
 1680. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 685
 1681. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 683
 1682. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 683
 1683. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 682
 1684. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 682
 1685. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 682
 1686. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 680
 1687. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 679
 1688. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 676
 1689. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 675
 1690. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 674
 1691. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1692. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1693. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 673
 1694. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 672
 1695. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 672
 1696. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 671
 1697. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 671
 1698. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 669
 1699. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 668
 1700. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 667
 1701. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 667
 1702. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 667
 1703. Lobbing
  Wyświetleń: 667
 1704. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 663
 1705. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 662
 1706. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 662
 1707. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 662
 1708. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 660
 1709. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 659
 1710. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 658
 1711. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 657
 1712. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 656
 1713. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 655
 1714. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 655
 1715. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 655
 1716. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 654
 1717. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 653
 1718. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 652
 1719. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 651
 1720. Informacje o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 650
 1721. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 649
 1722. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1723. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 647
 1724. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 646
 1725. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 644
 1726. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 643
 1727. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 642
 1728. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 641
 1729. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 640
 1730. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 640
 1731. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 640
 1732. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 639
 1733. Konkursy ofert 2019
  Wyświetleń: 638
 1734. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 636
 1735. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 636
 1736. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 634
 1737. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 634
 1738. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 633
 1739. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 633
 1740. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 633
 1741. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 632
 1742. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 632
 1743. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 632
 1744. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 632
 1745. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 631
 1746. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 631
 1747. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 629
 1748. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 628
 1749. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 628
 1750. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 628
 1751. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 627
 1752. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 626
 1753. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 626
 1754. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 625
 1755. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 625
 1756. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 624
 1757. Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej
  Wyświetleń: 623
 1758. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 623
 1759. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 621
 1760. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 621
 1761. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 621
 1762. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 619
 1763. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 619
 1764. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 619
 1765. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 618
 1766. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 618
 1767. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 616
 1768. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 616
 1769. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 615
 1770. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 614
 1771. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 610
 1772. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 610
 1773. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 607
 1774. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 607
 1775. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 606
 1776. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 605
 1777. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 605
 1778. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 604
 1779. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 603
 1780. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1781. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1782. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 598
 1783. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 597
 1784. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 597
 1785. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 596
 1786. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 594
 1787. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 592
 1788. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 591
 1789. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 589
 1790. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 588
 1791. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 587
 1792. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 586
 1793. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 585
 1794. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 585
 1795. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 584
 1796. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 584
 1797. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 584
 1798. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 583
 1799. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 582
 1800. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 582
 1801. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 581
 1802. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 581
 1803. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1804. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 578
 1805. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 576
 1806. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 575
 1807. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 575
 1808. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 573
 1809. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 569
 1810. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 569
 1811. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 567
 1812. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 567
 1813. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 565
 1814. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 564
 1815. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1816. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 564
 1817. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1818. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1819. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 562
 1820. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 561
 1821. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 561
 1822. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 560
 1823. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 560
 1824. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 559
 1825. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 556
 1826. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 556
 1827. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 555
 1828. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 554
 1829. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 552
 1830. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 552
 1831. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 551
 1832. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 550
 1833. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Wyświetleń: 550
 1834. 2020-01-09 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”
  Wyświetleń: 549
 1835. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 549
 1836. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 548
 1837. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1838. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 547
 1839. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 547
 1840. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1841. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 547
 1842. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 546
 1843. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 545
 1844. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 543
 1845. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 542
 1846. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 542
 1847. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 542
 1848. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 542
 1849. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1850. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1851. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 541
 1852. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 541
 1853. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 539
 1854. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 539
 1855. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 538
 1856. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 538
 1857. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 538
 1858. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 538
 1859. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 537
 1860. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 536
 1861. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 535
 1862. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 535
 1863. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 535
 1864. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 534
 1865. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 533
 1866. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 532
 1867. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2020 r. zadań publicznych
  Wyświetleń: 532
 1868. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 532
 1869. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 532
 1870. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 529
 1871. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 529
 1872. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 528
 1873. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 527
 1874. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 526
 1875. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 525
 1876. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 525
 1877. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 523
 1878. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 523
 1879. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 522
 1880. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 519
 1881. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 519
 1882. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 516
 1883. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1884. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 514
 1885. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 514
 1886. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 514
 1887. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 513
 1888. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1890. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 512
 1891. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 512
 1892. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 510
 1893. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 510
 1894. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 508
 1895. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 508
 1896. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 507
 1897. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 506
 1898. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 505
 1899. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 505
 1900. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 503
 1901. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 503
 1902. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 502
 1903. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 502
 1904. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 502
 1905. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 501
 1906. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 501
 1907. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 500
 1908. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 498
 1909. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 498
 1910. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 498
 1911. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 497
 1912. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 497
 1913. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 496
 1914. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 495
 1915. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 494
 1916. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 491
 1917. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 491
 1918. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 488
 1919. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 488
 1920. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 487
 1921. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1922. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 487
 1923. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 486
 1924. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 485
 1925. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 485
 1926. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 485
 1927. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 484
 1928. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 483
 1929. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 483
 1930. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 483
 1931. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 482
 1932. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 482
 1933. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 480
 1934. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 479
 1935. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 479
 1936. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 478
 1937. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 478
 1938. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 477
 1939. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 476
 1940. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 475
 1941. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 475
 1942. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 473
 1943. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 472
 1944. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 472
 1945. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 472
 1946. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 470
 1947. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 470
 1948. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 470
 1949. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 469
 1950. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 469
 1951. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 468
 1952. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 468
 1953. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 466
 1954. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 466
 1955. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 465
 1956. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 465
 1957. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 465
 1958. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 464
 1959. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 464
 1960. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 463
 1961. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1962. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 460
 1963. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 460
 1964. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 460
 1965. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 459
 1966. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 459
 1967. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 458
 1968. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 457
 1969. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 457
 1970. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 456
 1971. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 455
 1972. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 455
 1973. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 455
 1974. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1975. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1976. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1977. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 452
 1978. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 451
 1979. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 451
 1980. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 451
 1981. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 451
 1982. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 451
 1983. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 451
 1984. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 450
 1985. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 449
 1986. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 449
 1987. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 449
 1988. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 448
 1989. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  Wyświetleń: 447
 1990. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 447
 1991. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 446
 1992. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 445
 1993. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 444
 1994. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 442
 1995. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 441
 1996. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 441
 1997. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 441
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 441
 1999. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 440
 2000. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 439
 2001. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 439
 2002. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 438
 2003. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 438
 2004. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 438
 2005. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 438
 2006. Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 437
 2007. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 437
 2008. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 436
 2009. Skóra Marek
  Wyświetleń: 436
 2010. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 436
 2011. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 435
 2012. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 435
 2013. 2020-01-20 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 434
 2014. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 434
 2015. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 432
 2016. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 432
 2017. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2018. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 431
 2019. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 431
 2020. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 430
 2021. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 430
 2022. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 430
 2023. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 430
 2024. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 429
 2025. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 429
 2026. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 427
 2027. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 427
 2028. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 427
 2029. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 424
 2030. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 423
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 422
 2032. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2033. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 421
 2034. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 420
 2035. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 420
 2036. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 420
 2037. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 419
 2038. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 418
 2039. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 418
 2040. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 418
 2041. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 417
 2042. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 416
 2043. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 414
 2044. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 413
 2045. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 413
 2046. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 411
 2047. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 411
 2048. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 410
 2049. Stawki podatkowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 409
 2050. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 409
 2051. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 408
 2052. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 408
 2053. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 408
 2054. 2020-03-03 Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 407
 2055. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 407
 2056. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2057. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2058. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2059. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 405
 2060. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 405
 2061. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 405
 2062. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 405
 2063. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 405
 2064. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2065. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 404
 2066. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 402
 2067. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 402
 2068. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2069. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 401
 2070. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 401
 2071. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 400
 2072. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 399
 2073. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 398
 2074. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2075. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 397
 2077. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2078. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2079. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 396
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 395
 2081. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 394
 2082. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 393
 2083. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 393
 2084. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 393
 2085. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2086. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2087. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2088. 2019-11-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 392
 2089. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2091. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2092. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 391
 2093. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 389
 2094. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 389
 2095. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2096. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 387
 2097. 2020-03-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  Wyświetleń: 386
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 386
 2099. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 386
 2100. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 385
 2101. Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019
  Wyświetleń: 385
 2102. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 384
 2103. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2104. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2105. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 381
 2106. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 381
 2107. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 381
 2108. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 380
 2109. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 380
 2110. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 380
 2111. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 379
 2112. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 379
 2113. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 379
 2114. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 377
 2115. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 377
 2116. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 377
 2117. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 377
 2118. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 376
 2119. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 376
 2120. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 374
 2121. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 374
 2122. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 373
 2123. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 373
 2124. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 373
 2125. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 372
 2126. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 371
 2127. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 371
 2128. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 370
 2129. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 369
 2130. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 369
 2131. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 368
 2132. Oferty pracy 2019
  Wyświetleń: 368
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 368
 2134. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 367
 2135. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 366
 2136. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 366
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 366
 2138. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 366
 2139. Projekty uchwał na XV Sesję w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 365
 2140. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 364
 2141. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 363
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 363
 2143. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 363
 2144. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 362
 2145. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 362
 2146. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 362
 2147. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 361
 2148. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 360
 2149. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 360
 2150. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 359
 2151. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 359
 2152. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 359
 2153. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 358
 2154. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2155. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2157. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 357
 2158. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 357
 2159. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 357
 2160. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 356
 2161. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 354
 2162. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 354
 2163. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 353
 2164. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 352
 2165. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 351
 2166. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 351
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 351
 2168. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 350
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 350
 2170. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 349
 2171. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 349
 2172. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 348
 2173. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 348
 2174. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 347
 2175. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 347
 2176. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 347
 2177. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 347
 2178. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 346
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2180. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 345
 2181. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 344
 2182. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 344
 2183. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 344
 2184. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 344
 2185. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 343
 2186. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 343
 2187. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 343
 2188. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 343
 2189. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 342
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 342
 2191. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2020r.
  Wyświetleń: 341
 2192. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 341
 2193. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 340
 2194. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 340
 2195. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 339
 2196. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 339
 2197. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 339
 2198. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2199. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 337
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 337
 2202. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 336
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 336
 2204. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 336
 2205. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 335
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 335
 2207. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 334
 2208. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 334
 2209. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 334
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 334
 2211. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2212. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 333
 2213. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2214. XV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 332
 2215. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 332
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 332
 2217. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 331
 2218. Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 329
 2219. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 329
 2220. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 329
 2221. Zarządzenie Nr SG.120.26.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 329
 2222. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 328
 2223. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2224. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2225. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2226. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 327
 2227. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 327
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 327
 2229. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 326
 2230. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 326
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 326
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 326
 2233. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 325
 2234. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 323
 2235. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 323
 2236. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 323
 2237. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 323
 2238. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 322
 2239. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 322
 2240. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2241. Zarządzenie Nr SG.120.29.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2242. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 320
 2243. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 319
 2244. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 319
 2245. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 319
 2246. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 319
 2247. 2019-12-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 317
 2248. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 317
 2249. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 317
 2250. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 316
 2251. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 316
 2252. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 315
 2253. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 313
 2254. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 313
 2255. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2256. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2257. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 313
 2258. 2020-02-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 312
 2259. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 312
 2260. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 312
 2261. Petycja nr 4
  Wyświetleń: 311
 2262. Petycja nr 6
  Wyświetleń: 311
 2263. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 310
 2264. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 310
 2265. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2266. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2268. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 309
 2269. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 309
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 306
 2272. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 305
 2273. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 305
 2274. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2275. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 2276. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 304
 2277. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 304
 2278. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 302
 2279. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 301
 2280. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 301
 2281. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 301
 2282. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 300
 2283. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 299
 2284. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 297
 2285. 2019-11-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 297
 2286. Projekty uchwał Na XVI Sesję w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 297
 2287. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 297
 2288. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 297
 2289. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 296
 2290. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 295
 2291. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 295
 2292. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 294
 2293. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2294. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 293
 2295. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 291
 2296. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 291
 2297. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 290
 2298. 2019-10-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Akacjowej 6A-B w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 289
 2299. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 289
 2300. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 289
 2301. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 289
 2302. Petycja nr 5
  Wyświetleń: 288
 2303. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2304. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 283
 2305. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 282
 2306. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2307. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 280
 2308. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 280
 2309. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 280
 2310. Protokół Nr X/2019 Sesji rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 279
 2311. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 279
 2312. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 278
 2313. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 277
 2314. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2315. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 277
 2316. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2317. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 276
 2318. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2319. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2320. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2321. Zarządzenie Nr SG.120.25.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2322. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 275
 2323. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 274
 2324. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2325. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 271
 2326. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 271
 2327. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 270
 2328. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2329. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 269
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 269
 2331. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 268
 2332. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 267
 2333. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 265
 2334. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 265
 2335. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 264
 2336. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 264
 2337. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 264
 2338. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 263
 2339. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2340. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2341. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2342. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 262
 2343. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 262
 2344. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)
  Wyświetleń: 259
 2345. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 259
 2346. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 258
 2347. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 258
 2348. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 258
 2349. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 258
 2350. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 257
 2351. Protokół Nr XIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2352. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2017
  Wyświetleń: 256
 2353. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2354. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2355. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2356. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 255
 2357. Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 255
 2358. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik
  Wyświetleń: 254
 2359. 2019-10-29 III KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 253
 2360. Protokół Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 253
 2361. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 253
 2362. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 253
 2363. 2020-03-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 252
 2364. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2019 r. wg stanu na 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 252
 2365. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2366. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2367. Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2368. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2369. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 251
 2370. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2371. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 250
 2372. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 250
 2373. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 250
 2374. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 248
 2375. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018
  Wyświetleń: 247
 2376. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2377. Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2378. Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 245
 2379. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 245
 2380. Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 243
 2381. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2382. Zarządzenie Nr SG.120.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2383. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 241
 2384. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2385. Zarządzenie Nr SG.0050.181.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2386. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 240
 2387. Protokół Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2388. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 239
 2389. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2018 r. wg stanu na 30.09.2018 r.
  Wyświetleń: 239
 2390. Protokół Nr IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2391. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2392. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 239
 2393. Uchwała Nr 11/4/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  Wyświetleń: 237
 2394. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 237
 2395. Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
  Wyświetleń: 236
 2396. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2397. Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2398. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 235
 2399. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 235
 2400. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 234
 2401. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 234
 2402. Informacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 232
 2403. Projekty uchwał na XVII Sesję w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 232
 2404. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 232
 2405. Uchwała Nr 4/09/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2016 roku w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Wyświetleń: 231
 2406. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 230
 2407. 2019-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii PGW WP RZGW w Gliwicach oraz pism RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 229
 2408. Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 227
 2409. Informacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 226
 2410. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 226
 2411. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 226
 2412. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 226
 2413. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 225
 2414. Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2415. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2416. Zarządzenie Nr SG.0050.158.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 223
 2417. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 222
 2418. Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 222
 2419. Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 222
 2420. Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 221
 2421. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 220
 2422. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 219
 2423. Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 219
 2424. 2020-04-09 Ogłaszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej
  Wyświetleń: 218
 2425. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 218
 2426. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 217
 2427. Informacja o wszczęciu postępowania - ustanowienie strefy ochronnej studni w Krępnej
  Wyświetleń: 215
 2428. Zarządzenie Nr SG.0050.165.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 października 2019r.
  Wyświetleń: 215
 2429. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2430. 2019-12-09 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 212
 2431. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot wydanego postanowienia o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 212
 2432. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 212
 2433. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 211
 2434. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 210
 2435. Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 208
 2436. Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 208
 2437. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 208
 2438. 2019-12-06 Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 207
 2439. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 207
 2440. Zarządzenie Nr SG.0050.160.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2441. Zarządzenie Nr SG.0050.164.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2442. 2019-12-03 Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. prowadzonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z wniosku ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 206
 2443. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 206
 2444. Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 206
 2445. Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 206
 2446. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 205
 2447. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2448. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2449. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 203
 2450. Informacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 202
 2451. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 201
 2452. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 201
 2453. Zarządzenie Nr SG.0050.173.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 201
 2454. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 201
 2455. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 200
 2456. Zarządzenie Nr SG.0050.176.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 200
 2457. Zarządzenie Nr SG.0050.189.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 198
 2458. Zarządzenie Nr SG.0050.186.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2459. 2019-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii wydanych przez PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, PGW WP RZGW w Gliwicach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 195
 2460. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 195
 2461. Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2462. Zarządzenie Nr SG.0050.174.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2463. Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2464. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 194
 2465. 2019-12-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania postanowienia stwierdzającego przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 193
 2466. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 193
 2467. Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 192
 2468. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 192
 2469. Zarządzenie Nr SG.120.10.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 192
 2470. 2019-10-30 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 191
 2471. Zarządzenie Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 191
 2472. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2473. Zarządzenie Nr SG.0050.167.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2474. Zarządzenie Nr SG.0050.171.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2475. Zarządzenie Nr SG.0050.177.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2476. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 190
 2477. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2020
  Wyświetleń: 189
 2478. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 188
 2479. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 188
 2480. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 188
 2481. Zarządzenie Nr SG.0050.166.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 188
 2482. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 187
 2483. 2019-11-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 186
 2484. Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorstw na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 186
 2485. Uchwała Nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 186
 2486. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2487. Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2488. Zarządzenie Nr SG.0050.157.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2489. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2490. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 184
 2491. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 184
 2492. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 184
 2493. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 184
 2494. Zarządzenie Nr SG.0050.187.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2495. Projekty uchwał na XVIII Sesję w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 181
 2496. Zarządzenie Nr SG.0050.163.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 181
 2497. Zarządzenie Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 181
 2498. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 181
 2499. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 181
 2500. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 181
 2501. 2019-11-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_
  Wyświetleń: 179
 2502. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 178
 2503. 2019-12-23 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 177
 2504. Zarządzenie Nr SG.0050.170.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 176
 2505. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 176
 2506. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 173
 2507. Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 173
 2508. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 172
 2509. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 171
 2510. Zarządzenie Nr SG.0050.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 171
 2511. Zarządzenie Nr SG.0050.191.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 169
 2512. Zarządzenie Nr SG.120.3.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 168
 2513. Zarządzenie Nr SG.120.7.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 168
 2514. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 166
 2515. Zarządzenie Nr SG.0050.184.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 166
 2516. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 165
 2517. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 165
 2518. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 165
 2519. 2019-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku skierowanego do SKO w Opolu dla przedsięwzięcia; budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 164
 2520. Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 162
 2521. 2019-11-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC dot. opinii wydanych przez RDOŚ Opole, PPIS Krapkowice, PGW WP Gliwice oraz o możliwości wypowiedzenia się.
  Wyświetleń: 160
 2522. 2019-28-11 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłożonym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 160
 2523. Zarządzenie Nr SG.120.5.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 160
 2524. Zarządzenie Nr SG.120.30.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 158
 2525. Informacja o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 157
 2526. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2527. 2020-01-24 Obszarowa ocena jakości wody w gminie Zdzieszowice za rok 2019
  Wyświetleń: 156
 2528. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 153
 2529. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2530. Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2531. Zarządzenie Nr SG.0050.199.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 153
 2532. 2019-12-02 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 152
 2533. Zarządzenie Nr SG.120.12.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2020r.
  Wyświetleń: 151
 2534. Zarządzenie Nr SG.120.4.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 150
 2535. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 146
 2536. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 146
 2537. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 144
 2538. Zarządzenie Nr SG.0050.204.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 143
 2539. Obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 142
 2540. Protokół Nr XVI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 142
 2541. Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 142
 2542. 2019-11-07 Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa”, położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 141
 2543. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 141
 2544. Zarządzenie Nr SG.0050.200.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 141
 2545. 2020-01-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanego postanowienia dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 140
 2546. Zarządzenie Nr SG.0050.207.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 140
 2547. Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 139
 2548. Zarządzenie Nr SG.0050.180.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 139
 2549. Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 138
 2550. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 135
 2551. Zarządzenie Nr SG.0050.209.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 135
 2552. 2020-03-04 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 134
 2553. Protokół Nr XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 133
 2554. IV KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 131
 2555. Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 130
 2556. 2020-01-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 129
 2557. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 129
 2558. Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 129
 2559. Zarządzenie Nr SG.0050.196.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 129
 2560. 2020-03-17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 128
 2561. Petycja Nr 7
  Wyświetleń: 128
 2562. Zarządzenie Nr SG.0050.210.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 128
 2563. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2564. Zarządzenie Nr SG.0050.208.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 127
 2565. 2020-01-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 126
 2566. Zarządzenie Nr SG.0050.211.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 125
 2567. Zarządzenie Nr SG.120.1.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 125
 2568. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 124
 2569. Zarządzenie Nr SG.0050.201.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 124
 2570. Zarządzenie Nr SG.120.11.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 124
 2571. 2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 123
 2572. Informacja roczna - za rok 2019 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 123
 2573. Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 123
 2574. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 123
 2575. SG.0050.264.2016
  Wyświetleń: 122
 2576. Zarządzenie Nr SG.0050.212.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 122
 2577. Zarządzenie Nr SG.120.8.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 122
 2578. Zarządzenie Nr SG.0050.225.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 121
 2579. 2019-10-23 Ogłoszenia Burmistrza Zdzieszowic dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla przedsięwzięcia „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019”
  Wyświetleń: 120
 2580. 2020-01-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 120
 2581. Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 120
 2582. Zarządzenie Nr SG.0050.197.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 120
 2583. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa
  Wyświetleń: 119
 2584. Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 118
 2585. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 116
 2586. SG.0050.285.2016
  Wyświetleń: 116
 2587. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 116
 2588. Zarządzenie Nr SG.0050.198.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 116
 2589. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2590. Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2591. Zarządzenie Nr SG.120.9.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 115
 2592. 2019-12-02 Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic dot. pism w sprawie wyrażenia opinii przez RDOŚ w Opolu, PPIS w Krapkowicach oraz opinii PGW WP RZGW w Gliwicach
  Wyświetleń: 114
 2593. 2020-03-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 114
 2594. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic w sprawie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew...
  Wyświetleń: 112
 2595. 2020-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania . dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 111
 2596. 2020-03-12 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 111
 2597. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 110
 2598. Zarządzenie Nr SG.0050.202.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 110
 2599. Zarządzenie Nr SG.0050.203.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 110
 2600. SG.0050.262.2016
  Wyświetleń: 109
 2601. 2019-11-07 Decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej n/n na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Zdzieszowice, działki nr 1999/1 i 1999/2
  Wyświetleń: 108
 2602. 2020-04-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 108
 2603. Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 108
 2604. XIX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 108
 2605. SG.0050.261.2016
  Wyświetleń: 107
 2606. 2020-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 106
 2607. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 106
 2608. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 105
 2609. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 105
 2610. Zarządzenie Nr SG.0050.215.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2020r.
  Wyświetleń: 105
 2611. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu raportu do publicznego wglądu dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 105
 2612. Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2613. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 103
 2614. Zarządzenie Nr SG.0050.175.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2615. Zarządzenie Nr SG.0050.213.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 marca 2020r.
  Wyświetleń: 103
 2616. 2020-01-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 102
 2617. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 101
 2618. 2020-03-12 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 100
 2619. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2620. Zarządzenie Nr SG.0050.205.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 100
 2621. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 99
 2622. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 99
 2623. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2624. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2625. Zarządzenie Nr SG.0050.193.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 99
 2626. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_3
  Wyświetleń: 98
 2627. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłużonym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 98
 2628. SG.0050.263.2016
  Wyświetleń: 98
 2629. Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 98
 2630. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2631. Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 97
 2632. Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 97
 2633. Zarządzenie Nr SG.0050.195.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 97
 2634. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2635. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 94
 2636. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2020r.
  Wyświetleń: 94
 2637. Zarządzenie Nr SG.0050.150.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2638. Zarządzenie Nr SG.0050.194.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 93
 2639. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 92
 2640. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2641. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z art. 79 KPA dot. przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 91
 2642. Zarządzenie Nr SG.0050.220.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 91
 2643. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2644. Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 90
 2645. Zarządzenie Nr SG.0050.222.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 90
 2646. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2647. Zarządzenie Nr SG.0050.214.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 marca 2020r.
  Wyświetleń: 88
 2648. Zarządzenie Nr SG.0050.224.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 87
 2649. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwetnia 2020r.
  Wyświetleń: 86
 2650. Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 86
 2651. Zarządzenie Nr SG.0050.133.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2652. Ogłoszenie - składanie ofert dotyczących przteargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 83
 2653. Zarządzenie Nr SG.0050.147.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 września 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2654. Protokół Nr XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 82
 2655. Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 82
 2656. Zarządzenie Nr SG.0050.172.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2657. Zarządzenie Nr SG.0050.219.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 81
 2658. Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 80
 2659. Zarządzenie Nr SG.0050.218.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 79
 2660. Zarządzenie Nr SG.0050.159.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2661. Zarządzenie Nr SG.0050.144.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2662. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 75
 2663. Projekty uchwał na XIX Sesję w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 74
 2664. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 2665. Zarządzenie Nr SG.0050.221.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 74
 2666. Zarządzenie Nr SG.0050.128.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2667. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2668. Zarządzenie Nr SG.0050.230.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 67
 2669. Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 67
 2670. 2020-04-21 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 65
 2671. Zarządzenie Nr SG.0050.229.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 64
 2672. 2020-05-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 62
 2673. Zarządzenie Nr SG.120.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2674. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 56
 2675. System monitoringu jakości powietrza
  Wyświetleń: 52
 2676. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 51
 2677. Zarządzenie Nr SG.0050.223.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 51
 2678. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 51
 2679. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 50
 2680. Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 49
 2681. Zarządzenie Nr SG.0050.217.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2020r.
  Wyświetleń: 47
 2682. Zarządzenie Nr SG.0050.228.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 44
 2683. Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 41
 2684. Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 40
 2685. Zarządzenie Nr SG.0050.231.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 maja 2020r.
  Wyświetleń: 40
 2686. 07-05-2020 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 37
 2687. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 33
 2688. Zarządzenie Nr SG.0050.232.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 maja 2020r.
  Wyświetleń: 31
 2689. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 29
 2690. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 29
 2691. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 29
 2692. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 27
 2693. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 26
 2694. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 26
 2695. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 24
 2696. Zarządzenie Nr SG.120.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 22
 2697. Zarządzenie Nr SG.0050.233.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2020r.
  Wyświetleń: 17
 2698. Informacje o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r., informacje o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 16
 2699. 2020-05-13 - OŚ.6220.2.2020.AK - Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 14
 2700. Projekty uchwał na XX Sesję w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 13
 2701. Zarządzenie Nr SG.0050.226.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 13
 2702. Petycje 2020
  Wyświetleń: 11
 2703. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 11
 2704. Petycja Nr 1
  Wyświetleń: 6
 2705. Petycja Nr 2
  Wyświetleń: 6
 2706. Zarządzenie Nr SG.0050.227.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 6
 2707. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”
  Wyświetleń: 1
 2708. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu ooś dla inwestycji pn. budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1