Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-04-05 Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej działkę nr 884/4 w Rozwadzy, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 884/4, z arkusza mapy 5, położonej w Rozwadzy, o powierzchni 6,1010 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00038629/1.

Działka nr 884/4 w Rozwadzy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolami: 7AG/Ef - tereny aktywności gospodarczej i elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna, w części 19KDD - tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej (drogi gminne).

PDFZałącznik do zarządzenie nr SG.0050.523.2022