Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-08-11 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z 29 lipca 2021 r. (znak sprawy IN.1.7820.14.2021 .WP) Zarządu Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Pana Mirosława Sokołowskiego - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa (uchwała nr 5612/2018) z 11 czerwca 2018 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice (na odcinku w km 39+280,00 do km 40+318,73).

PDFobwieszczenie