Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 (zwany dalej Planem Gospodarki Niskoemisyjnej) został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020